E-mail info(at)erikpalm(dot)com
Skype erik(dot)palm

TIPS

Jag kommer inte att citera dig utan att först uttryckligen fråga om det. Du kan vara anonym.

Mejl
Mejla eller Skypa inte från jobbets dator. Det går att spåra. Använd hemdatorn eller gå till ett Internetkafé. Är det känsligt; skapa ett anonymt mejlkonto. Till exempel hotmail, gmail, eller yahoo. Är det extremt känslig information använd kryptering. Kontakta mig utan att skicka den känsliga informationen så berättar jag hur det går till. Är det väldigt känslig information använd PGP-kryptering. Om du inte kan PGP, kontakta mig utan att skicka den känsliga informationen. Min PGP-nyckel hittar du här: https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0xFE9859780EA4057ATIPS

If you have sensitive information for me:

I will not quote you without first getting your explicit permission. You can be anonymous.

E-mail
Do not use your work computer. That can be traced. Use your home computer, or if it is sensitive go to an Internet café. If it is very sensitive create an anonymous e-mail account such as hotmail, gmail or yahoo. If you have extremely sensitive information, send the information encrypted. Start by sending me an e-mail without the sensitive information. Then I’ll assist you how to encrypt it. If you have very sensitive information, send the information encrypted with PGP. If you are new to PGP, start by sending me an e-mail without the sensitive information. PGP-key: https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0xFE9859780EA4057A.